Obsah

Výsledky zápisu do MŠ

Typ: ostatní
Výsledky přijetí dětí do mateřské školy

 

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021  v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Dítě:

 

            1            přijaté

            2            přijaté

            3            přijaté

            4            přijaté

            5            přijaté

            6            přijaté

        

                                                                                                Mgr. Alena Botková

                                                                                                       ředitelka školy

V Bezměrově 15.5.2020

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 Nabytí právní moci: 29.5.2020

 

 Dle §183  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění k 1.1.2012  ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých dětí.  

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 


Vytvořeno: 25. 5. 2020
Poslední aktualizace: 25. 5. 2020 14:41
Autor: