Obsah

Organizace

Škola je složena ze tří subjektů: Základní škola, mateřská škola, školní jídelna.

Základní škola je organizovaná jako malotřídní trojtřídní škola s počtem 5 ročníků. Výuka v základní škole začíná 7.50.

Ve školním roce 2018/19 je zapsáno 46 žáků.

Odpolední činnost  zajišťuje školní družina s provozem do 16.00.  V odpoledním čase zde probíhá celá řada kroužků (viz. ZŠ kroužky).

Mateřská škola, která sídlí ve stejné budově, má jednu třídu (Koťátka). Ve školním roce 2018/19 navštěvuje mateřskou školu 26 dětí zpravidla ve věku 3 – 6 roků.

Školní jídelna s kuchyní je v přízemí budovy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro veřejnost. Kapacita jídelny je 150 strávníků. V současnosti vaříme asi 110 obědů.