Obsah

Zaměstnanci organizace

2018/2019
Školní poradenské pracoviště
 • ředitelka - Mgr. Alena Botková

 • metodik prevence - Mgr. Pavlína Vaculíková

 • výchovný poradce - Mgr. Alena Botková

Pedagogové MŠ
 • vedoucí učitelka MŠ - Dagmar Štěbrová

 • učitelka MŠ - Jitka Telecká

 • asistent pedagoga - Veronika Polcrová

Pedagogové ZŠ
 • ředitelka školy, učitelka - Mgr. Alena Botková

 • tř. učitelka I.třídy (1.ročník) - Mgr. Pavlína Vaculíková

 • tř. učitelka II.třídy (2. a 3.ročník) - Lenka Michajlovičová

 • tř. učitelka III.třídy (4. a 5. ročník) - Michaela Drahotuská

 • asistent pedagoga - Bc. Jana Šustrová, Alena Zahradníková

 • vychovatelka ŠD, učitelka - Jana Jurtíková, Veronika Polcrová

Provozní zaměstnanci
 • školnice - Kateřina Vymětalová

 • uklízečka MŠ - Hana Galetková

 • vedoucí ŠJ, kuchařka- Lenka Nádeníčková

 • kuchařka - Martina Valovičová