Obsah

Plán činností ŠD

Školní družina 2018/2019

Měsíční plán – odpolední akce

 

Září

Naše škola, naše družina

( dodržování pravidel ŠD a ZŠ )

 

Babí léto poletuje,

zimu nese v ranečku,

sedneme si u kamínek

 v křišťálovém domečku.

-Kreslíme plánek naší školy a okolí

- Chování v jídelně, pravidla stolování

-bezpečná cesta do školy (jsem chodec,cyklista, jezdím dopravním prostředkem)

- celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- výzdoba družiny (vzpomínky na prázdniny)

- Sportem ku zdraví - každodenní návštěvy tělocvičny a hřiště za školou ( za příznivého počasí)

- Šipkovaná (Deset nejchytřejších zvířat na světě), chléb, hořčice, špekáček a táboráček!

- Recyklohraní

 

Říjen

Stojí, stojí bedla,

ráda by si sedla.

A vzala si pletení,

noha už jí dřevění.

- Barevný podzim (vycházky do přírody, houby, tažní ptáci)

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Podzimní výzdoba družiny(malujeme, kreslíme, modelujeme, vyrábíme)

- Soutěživé hry ( křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, … )

- Sportujeme v tělocvičně (pohybové hry, miniházená), fair play zásady.

- Na co máme chuť?  Učíme se vařit!

- Halloweenské masky, strašidýlka z dýní.

- Nejsem žádná krasavice, na nose mám bradavice.
  Straším mámy, straším děti, skvěle létám na koštěti. Zábavné dušičkové odpoledne.

- Recyklohraní

 

Listopad

Už se vrány slétají,

vítr běží po kraji.

Podzim střásá žluté listí,

kominíček komín čistí,

brzy bude listopad.

- Koláže z přírodnin (sbíráme kaštany, žaludy, bukvice, listí, šípky, jeřabiny)

- Výroba draků

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, …)

- Podzimní Drakiáda

- Sportem ku zdraví(pohybové hry, cvičení na tradičním i netradičním nářadí, fotbal, florbal,    vybíjená, miniházená)

- Na co máme chuť? Učíme se vařit!

- Recyklohraní                                                                                     

 

Prosinec

Už se chýlí další rok,
zbývá jenom malý krok,
dáme talíř na náš práh,

bude plný, žádný strach!
Čertům zvonky znějí tmou,
Mikuláš jde s nadílkou.

- Šťastné a veselé Vánoce

 a bohatého Ježíška ! - vánoční přáníčka

- Čertoviny – Máme tady Mikuláše!

- Vánoční výzdoba družiny, zdobení vánočního stromečku

- Výrobky na vánoční jarmark – dárky pro naše nejbližší

- Poslech a zpěv vánočních koled

- Mouka, vajíčka, máslo, med a koření v perníček se promění. Ochutnávka vánočních perníčků, které jsme si sami napekli.

- Proč se na Vánoce zdobí stromeček? Vánoční zvyky a tradice

- Vánoční jarmark

 

Leden

Chumelí se, vítr hvízdá
sýkorka se dívá z hnízda,
v zimě není jídla dost,
zem je zmrzlá jako kost.
Prosím pěkně milá dítka,
nasypte mi do krmítka.

- My tři králové jdeme k vám!

- Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Procházky zimní přírodou, sáňkování, stavění sněhuláků, pozorování stop zvířat, užíváme si   zimních radovánek a horkého čaje v družině.

- Myslíme na zvířátka - výroba krmítek pro ptáčky.

- Snažíme se žít zdravě – sportujeme v tělocvičně (turnaj ve vybíjené), fair  play zásady

- Otužování a vitamíny jsou naši kamarádi

- Nezapomínáme na zásady správného stolování a slušného chování v jídelně.

- Výzdoba družiny(zimní radovánky, ilustrace čtených pohádek)

- Na co máme chuť? Učíme se vařit! 

- Recyklohraní

 

Únor

Sypalo se peří všude,

copak z toho asi bude?

Peřinečka bílá, měkká,

tolik dětí na ni čeká.

- Jak žili babičky našich babiček? - masopust, lidové tradice a zvyky

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Zimní výzdoba družiny (zimní sporty)

- Mám tě ráda, mám tě rád! - přáníčka k sv. Valentýnu

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, …)

- Pohyb v tělocvičně ( cvičení na nářadí, fotbal, florbal, vybíjená, miniházená )

- Otužování a vitamíny jsou naši kamarádi

- Na co máme chuť? Učíme se vařit!

- Karneval – Kdopak by se masek bál? Podívejte, kamarádi, dneska máme karneval, děti ty ho mají rády, kdopak by se masek bál?

- Recyklohraní

 

Březen

Krok za krokem, tiše kráčí

jaro vchází do dveří.

Rozhlíží se, hlavou kroutí,

vlastním očím nevěří.

- Vycházky do přírody (pozorování změn v přírodě, které přináší příchod jara)

- Den učitelů (přáníčka pro nás)

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Jarní výzdoba družiny (sněženky, fialky, bledule, sedmikrásky, pampelišky, …)

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, …)

- Mouka, vajíčka, máslo, med a koření v perníček se promění. Ochutnávka velikonočních perníčků, které jsme si sami napekli.

- Výrobky na velikonoční jarmark

-Velikonoční jarmark

 

Duben

Vyšlo slunce, zasvítilo,

na nebi se otočilo,

každá kytka maličká

radost má ze sluníčka.

- Bezpečná cesta do školy a domů. Správné chování v dopravním provozu, jsem cyklista, poznávání dopravních značek, 1. pomoc při drobných poraněních. Umím přivolat pomoc? ( čísla tísňového volání )

- Sportování v tělocvičně a na hřišti (vybíjená, fotbal, miniházená cvičení na nářadí, pohybové hry)

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, …)

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Na co máme chuť? Učíme se vařit!

- Pálení čarodějnic – čarovné odpoledne v kostýmech čarodějů a čarodějnic

- Recyklohraní

 

Květen

Trávo trávo, jak jsi sladká
pro kůzlátka, pro housátka
a co šťávy pro včeličky
přichystaly jetelíčky!

- Děkuji ti maminko! Přáníčka pro maminky.

- Vycházky do přírody (co je strom a co je keř, poznej strom podle listů)

- Mláďata v přírodě i na venkově. Krávy mají telátka, klisny mají hříbátka, ovce mají jehňátka,

kozy mají kůzlátka, slípky mají kuřátka, husy mají housátka, kachny mají káčátka, fenky mají štěňátka, kočky mají koťátka, mámy mají miminka, jako moje maminka.  Ochrana životního prostředí.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, …)

- Sportem ku zdraví. Sportujeme v tělocvičně a na hřišti (atletické disciplíny)  fair play zásady

- Stardance - taneční soutěž

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě?

- Na co máme chuť? Učíme se vařit!

- Recyklohraní

                                                                                              

Červen

Slunce svítí, bazén volá,                               
dneska už nám končí škola.

Dva měsíce volna máme,
co s tím časem uděláme?

- Šipkovaná (Je šimpanz nejchytřejší zvíře na světě?), táborák, opékání špekáčků – mňam!

- Celoroční družinová hra - Tahle zvířata jsou nejchytřejší na světě? - Vyhodnocení celodružinové soutěže

- Letní výzdoba družiny (sluníčka, berušky, motýlci, včeličky, kytičky a prázdniny)

- Pohybem ku zdraví (pravidelné návštěvy tělocvičny a hřiště za školou)

- Bleší trh aneb ukliďte si pokojíčky!

- Umím se chovat v lese?

- Dejte na sebe o prázdninách pozor!!! Jak předejít úrazům. První pomoc při drobných

  poraněních.

- Úklid družiny 

 

Průběžně: dramatizace, vycházky, video, četba, práce na PC, pohybové hry, domácí úkoly, opakování učiva, didaktické hry, úklid hraček, společenské hry, práce se stavebnicí