Obsah

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019

Kroužky vedené externě:

Keramika (od 2.roč.) / Marie Beránková/                        pondělí 13.30 – 15.15

Poplatek 900,-Kč na celý školní rok nebo 500,- Kč pololetně

Začíná  1.10.2018

 

D-Muzik /flétna, klávesy, dech nástroje/                          čtvrtek  (časy domluveny individuálně)

 

Kroužky v rámci školy:

Doučování

                            1.,2.roč.                                                                 úterý 12.00 – 12.45

                            3.roč.                                                                     úterý  12.45 – 13.30

                            4., 5. roč.                                                               čtvrtek 12.30 – 13.15

 

Klub deskových her /Jana Šustrová/                               čtvrtek od 13.00

Začíná 14.9.2018                                          

 

Kroužek Aj /Michaela Drahotuská/                                  úterý 12.45-13.30

                       / pro 1. a 2. roč./                                    

(začíná v říjnu)   

  

Pohybové hry//Jana Jurtíková /                                        pátek13.00 – 14.00 hodin

(začíná v říjnu)     

 

Logopedie /Dagmar Štěbrová/                                         čtvrtek od 12.00 hodin 

 

DODATEK:

Kroužky je možno dohlásit nebo odhlásit jen v pololetí.

   Činnost kroužků bude nabíhat postupně dle uvedených termínů.

 

   

Poznámka:

          Náboženství ve šk. roce 2018/19 bude nepovinný předmět  (v pondělí)

 

 

Z