Obsah

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020

Kroužky vedené externě:

Keramika (od 2.roč.) / Marie Beránková/                        pondělí 13.30 – 15.15

Poplatek 1 000,-Kč na  školní rok

Začíná  30.9.2019

D-Muzik /flétna, klávesy, dech nástroje/                          čtvrtek  (časy domluveny individuálně)

Náboženství       

Začíná     23.9.2019                                                               pondělí 12.30

 

Kroužky v rámci školy:

Kroužek AJ /Jana Jurtíková/                                               úterý 12.00 - 12.45

(pro 1. - 2. roč)

Začíná v říjnu

 

Pohybové hry /Alena Zahradníková/                                středa 13.30 - 14.30

Začíná v říjnu

 

Doučování

                            1.,2.roč.                                                                 středa 12.00 – 13.00

          Začíná 10.9.2019

Z                         3.,4.roč.                                                                  čtvrtek 12.45 – 13.45

                           5. roč.                                                                      čtvrtek 12.45 – 13.45

          Začíná 12.9.2019

Za

Klub deskových her /Jana Šustrová/                                pátek od 13.00 hod

Začíná 13.9.2019                 

 

Čtenářský klub / Pavlína Vaculíková/                               pátek od 13.00 hod  

Začíná 13.9.2019          

 

Logopedie /Dagmar Štěbrová/                                           pátek od 12 hod.              

 

 

DODATEK:

 

Kroužky je možno dohlásit nebo odhlásit jen v pololetí.

   Činnost kroužků bude nabíhat postupně dle uvedených termínů.

 

   

 

 

 

 

Z