Obsah

Zápis do MŠ

Typ: ostatní
Výsledky zápisu

Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

  v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Dítě:

 

            1            přijaté

            2            přijaté

            3            přijaté            

          

 

V Bezměrově 17.5.2022

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

 

 Nabytí právní moci: 3.6.2022

 

 Dle §183  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění k 1.1.2012  ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých dětí.  

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 

 

 


Vytvořeno: 21. 4. 2022
Poslední aktualizace: 16. 6. 2022 10:15
Autor: Mgr. Alena Botková