Obsah

Projekt Šablony

Typ: ostatní
Šablony pro MŠ a ZŠ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.x/0.0/0.0/16_022/0006680
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Základní škola i mateřská škola je zapojena do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I

z  finančních  prostředků stanovených Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělání

 (OP VVV)

Finanční částka čerpaná v rámci MŠ je 257 200 Kč, částka v rámci ZŠ je 307 800 Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 503 310,00 Kč.

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě od 1.9.2017 – 31.8.2019.

V rámci tohoto projektu budou pedagogové MŠ absolvovat řadu seminářů a budou realizovány vzájemné návštěvy a výměny zkušeností s pedagogy dvou dalších  MŠ.

V rámci realizace v ZŠ budou vedle seminářů pedagogové spolupracovat jako tým při výuce, je realizováno doučování žáků za účelem zlepšení studijních výsledků, je realizován Kroužek deskových her a zábavné logiky a je realizován Čtenářský klub.


Vytvořeno: 17. 7. 2018
Poslední aktualizace: 30. 8. 2019 11:37
Autor: Správce Webu