Obsah

Školní jídelna

Obecné údaje

Kontakt: mssj.bezmerov@seznam.cz

                573 362 076

Kapacita kuchyně: 150 obědů.

V současnosti se vaří okolo 100 obědů.

Zaměstnanci:

  • Nádeníčková Lenka – vedoucí školní jídelny, kuchařka
  • Valovičová Martina – kuchařka

Cena straveného

Pro jednotlivé věkové skupiny (dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.)

  • Žák MŠ do 6 let – přesníd. 10,- kč, oběd 21,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 10,- kč
  • Žák MŠ 7 – 10 let –  přesníd. 11,- kč, oběd 27,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 10,- kč
  • Žák ZŠ 7 – 10 let – oběd 27,- kč
  • Žák ZŠ 11 – 15 let – oběd 30,- kč
  • Cizí strávník – 76,- kč

Číslo účtu: 181 668 199/0300

Odhláška stravy

Nejpozději ten den do 7,00 hod. u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 573 362 076 a mailové adrese mss.bezmerov@seznam.cz.

V případě nemoci žáka je ze zákona možnost 1. den nepřítomnosti jídlo odebrat v jídlonosiči mezi 10.30 – 11.00 hod. za dotovanou cenu. Další dny nepřítomnosti žáka NELZE odebírat stravu za sníženou cenu. Cena neodhlášeného obědu automaticky naroste o výrobní režie, tj. na 76,- Kč.