Obsah

Školní jídelna

Obecné údaje

Kontakt: mssj.bezmerov@seznam.cz

                573 362 076

Kapacita kuchyně: 150 obědů.

V současnosti se vaří okolo 100 obědů.

Zaměstnanci:

  • Nádeníčková Lenka – vedoucí školní jídelny, kuchařka
  • Valovičová Martina – kuchařka

Cena straveného

Pro jednotlivé věkové skupiny (dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.)

  • Žák MŠ 3 – 6 let – přesníd. 8,- kč, oběd 18,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 8,- kč
  • Žák MŠ 7 – 10 let –  přesníd. 9,- kč, oběd 22,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 8,- kč
  • Žák ZŠ 7 – 10 let – oběd 22,- kč
  • Žák ZŠ 11 – 15 let – oběd 25,- kč
  • Cizí strávník – 59,- kč

Číslo účtu: 181 668 199/0300

Odhláška stravy

Nejpozději ten den do 7,00 hod. u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 573 362 076.

V případě nemoci žáka je ze zákona možnost 1. den nepřítomnosti jídlo odebrat v jídlonosiči mezi 10.30 – 11.00 hod. za dotovanou cenu. Další dny nepřítomnosti žáka NELZE odebírat stravu za sníženou cenu. Cena neodhlášeného obědu automaticky naroste o výrobní režie, tj. na 59,- Kč.

 

Upozornění pro strávníky

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Školní jídelna bude v době prázdnin uzavřena od 19. 7. 2021 do 20. 8. 2021.

Provoz školní jídelny bude zahájen 23. 8. 2021.