Obsah

Školní jídelna

Obecné údaje

Kontakt: mssj.bezmerov@seznam.cz

                573 362 076

Kapacita kuchyně: 150 obědů.

V současnosti se vaří okolo 100 obědů.

Zaměstnanci:

  • Nádeníčková Lenka – vedoucí školní jídelny, kuchařka
  • Valovičová Martina – kuchařka

Cena straveného

Pro jednotlivé věkové skupiny (dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.)

  • Žák MŠ 3 – 6 let – přesníd. 9,- kč, oběd 21,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 9,- kč
  • Žák MŠ 7 – 10 let –  přesníd. 10,- kč, oběd 25,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 9,- kč
  • Žák ZŠ 7 – 10 let – oběd 25,- kč
  • Žák ZŠ 11 – 15 let – oběd 28,- kč
  • Cizí strávník – 68,- kč

Číslo účtu: 181 668 199/0300

Odhláška stravy

Nejpozději ten den do 7,00 hod. u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 573 362 076 a mailové adrese mss.bezmerov@seznam.cz.

V případě nemoci žáka je ze zákona možnost 1. den nepřítomnosti jídlo odebrat v jídlonosiči mezi 10.30 – 11.00 hod. za dotovanou cenu. Další dny nepřítomnosti žáka NELZE odebírat stravu za sníženou cenu. Cena neodhlášeného obědu automaticky naroste o výrobní režie, tj. na 68,- Kč.

 

Upozornění pro strávníky

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Z důvodu růstu cen energií a potravin se navyšují ceny obědů s platností od 1. 3. 2022.

Ceny obědů:

MŠ do 6 let      -  43,- kč (celodenní strava)

MŠ 7 - 10 let    -  48,- kč (celodenní strava)

ZŠ 7 - 10 let     -  25,- kč

ZŠ 11 - 15 let   -  28,- kč

Cizí strávníci  -  68,- kč