Obsah

Školní jídelna

Obecné údaje

Kontakt: mssj.bezmerov@seznam.cz

                573 362 076

Kapacita kuchyně: 150 obědů.

V současnosti se vaří okolo 100 obědů.

Zaměstnanci:

  • Nádeníčková Lenka – vedoucí školní jídelny, kuchařka
  • Valovičová Martina – kuchařka

Cena straveného

Ceny stravného platné od 1. 9. 2023

Pro jednotlivé věkové skupiny (dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb.)

  • Žák MŠ do 6 let – přesníd. 11,- kč, oběd 22,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 11,- kč
  • Žák MŠ 7 – 10 let –  přesníd. 12,- kč, oběd 28,- kč, pitný režim 4,- kč, svačina 11,- kč
  • Žák ZŠ 7 – 10 let – oběd 28,- kč
  • Žák ZŠ 11 – 15 let – oběd 32,- kč
  • Cizí strávník – 80,- kč

Číslo účtu: 181 668 199/0300

Odhláška stravy

Nejpozději ten den do 7,00 hod. u vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 573 362 076 a mailové adrese mss.bezmerov@seznam.cz.

V případě nemoci žáka je ze zákona možnost 1. den nepřítomnosti jídlo odebrat v jídlonosiči mezi 10.30 – 11.00 hod. za dotovanou cenu. Další dny nepřítomnosti žáka NELZE odebírat stravu za sníženou cenu. Cena neodhlášeného obědu automaticky naroste o výrobní režie, tj. na 80,- Kč.

 

Upozornění pro strávníky

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Školní jídelna bude v době prázdnin uzavřena od 8. 7. 2024 do 16.8. 2024. 

Provoz školní jídelny bude zahájen 19. 8. 2024.