Obsah

27.03.2023

Pozvánka na velikonoční setkání

Pozvánka na velikonoční setkání

Prodejní velikonoční jarmark spojený s vystoupením dětí a žáků

Detail

27.03.2023

Divadelní představení v Postoupkách

Divadelní představení v Postoupkách

Návštěva MŠ Postoupky

Detail

23.03.2023

Vynášení Morény

Vynášení Morény

Jarní zvyky

Detail

09.03.2023

Canisterapie

Canisterapie

Seznámmení se s terapeutickými psy

Detail

06.03.2023

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ukázky z akce

Detail

05.07.2018

Prohlídka školy

Prohlídka školy

Fotografie z prostor ZŠ

Detail

05.07.2018

Prohlídka školky

Fotografie z prostorů školky

Detail