Obsah

Výsledky zápisu dětí do MŠ

Typ: ostatní
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých  dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020  v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace

 

Dítě:

 

            1            přijaté

            2            přijaté

            3            přijaté

            4            přijaté

            5            přijaté

            6            přijaté

         

                                                                                                  Mgr. Alena Botková

                                                                                                       ředitelka školy

 

V Bezměrově 7.5.2019

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

 Nabytí právní moci: 30.5.2019

 

 Dle §183  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění k 1.1.2012  ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých dětí.  

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 

 


Vytvořeno: 16. 5. 2019
Poslední aktualizace: 16. 5. 2019 15:23
Autor: