Obsah

Plán činností

Školní rok 2018/2019

I. pololetí

 

ZÁŘÍ:

 • Třídní schůzky v MŠ
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Sběr starého papíru
 • Recyklohraní

ŘÍJEN:

 • Jablíčkový týden – hodování
 • Skřítek podzimníček“ – tvoření v MŠ
 • Saunování

LISTOPAD:

 • Drakiáda
 • Saunování
 • Dýňování
 • Divadelní představení
 • Recyklohraní

PROSINEC:

 • Mikuláš v MŠ + ZŠ
 • Návštěva muzea
 • Saunování
 • Airtrack
 • Vánoční pásmo pro rodiče – Advent
 • Ježíšek v MŠ

 

II. pololetí

LEDEN:

 • Sněhové radovánky – soutěž o největšího sněhuláka
 • Zimní „Olympiáda“
 • Recyklohraní

ÚNOR:

 • Dětský karneval
 • Divadelní představení
 • Návštěva muzea

BŘEZEN:

 • Návštěva knihovny – Kroměříž
 • Házení Morany
 • Vítání jara – představení pro rodiče

DUBEN:

 • Sběr papíru MŠ + ZŠ
 • Týden zdraví – projektový týden MŠ + ZŠ
 • Plavecký kurz
 • Dopravní hřiště
 • Recyklohraní

KVĚTEN:

 • Den matek – výroba dárečků pro maminky
 • Fotografování dětí
 • Školní výlet
 • Plavecký kurz
 • Třídní schůzky v MŠ

ČERVEN:

 • Plavecký kurz
 • Den dětí
 • Rozloučení s předškoláky
 • Recyklohraní

 

Poznámky:

 • Recyklování aneb ukliďme si svět – průběžně dle nabídky
 • Exkurze - dle nabídky
 • Muzeum Kroměřížska – dle nabídky
 • Další akce, které budou nabídnuty během školního roku
 • Divadelní představení – dle nabídky