Obsah

Přijetí žáků do 1.ročníku

Typ: ostatní
Zveřejnění přijatých žáků

Dle §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění k 1.1.2012  ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků.  

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k povinné školní docházce, za oznámená.

 

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020.

Žák/žákyně:

            3                        přijatý/á

            4                        přijatý/á

            5                        přijatý/á

            6                        přijatý/á

            7                        přijatý/á

            9                       přijatý/á

          10                       přijatý/á

          11                        přijatý/á

          12                       přijatý/á

          14                       přijatý/á

         

V Bezměrově  26.4.2019                                                          

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Nabytí právní moci 13.5.2019

 

 

 

 

 

 Nabytí právní moci: 13.5.2019

 


Vytvořeno: 26. 4. 2019
Poslední aktualizace: 26. 4. 2019 09:19
Autor: