Obsah

Zaměstnanci organizace

2023/2024
Školní poradenské pracoviště
 • ředitelka - Mgr. Alena Botková

 • metodik prevence - Mgr. Pavlína Vaculíková

 • výchovný poradce - Mgr. Alena Botková

Pedagogové MŠ
 • vedoucí učitelka MŠ - Dagmar Štěbrová

 • učitelka MŠ - Jitka Telecká

Pedagogové ZŠ
 • ředitelka školy, učitelka - Mgr. Alena Botková

 • zástupkyně školy, tř. učitelka I.třídy (1.ročník) - Mgr. Pavlína Vaculíková

 • tř. učitelka II.třídy (2. a 4.ročník) - Mgr. Jana Šimková

 • tř. učitelka III.třídy (3. a 5. ročník) - Lenka Michajlovičová

 • asistent pedagoga -  Petra Stejskalová, Bc. Jana Šustrová, Ludmila Kozáková

 • ŠD - vychovatelka Jana Jurtíková, vychovatelka Petra Stejskalová

Vedoucí ŠJ
 • vedoucí ŠJ - Lenka Nádeníčková

 

Tři další provozní zaměstnanci (školnice, uklízečka, kuchařka)