Obsah

Plán činností MŠ

Školní rok 2020/2021

I. pololetí

 

ZÁŘÍ:

 • Třídní schůzky v MŠ
 • Sběr starého papíru
 • Recyklohraní

 

ŘÍJEN:

 • Jablíčkový týden – hodování
 • Skřítek Podzimníček – tvoření v MŠ
 • Saunování
 • Drakiáda
 • Oční vyšetření – PRIMA VIZUS
 • Logopedické vyšetření – SPC Kroměříž

 

LISTOPAD:

 • Saunování
 • Dýňování
 • Divadelní představení
 • Recyklohraní
 • Airtrack – Kroměříž

 

PROSINEC:

 • Mikuláš v MŠ + ZŠ
 • Návštěva muzea
 • Saunování
 • Vánoční pásmo pro rodiče – Advent
 • Ježíšek v MŠ

 

II. pololetí

LEDEN:

 • Sněhové radovánky – soutěž o největšího sněhuláka
 • Zimní „Olympiáda“
 • Recyklohraní

 

ÚNOR:

 • Dětský karneval
 • Divadelní představení
 • Návštěva muzea

 

BŘEZEN:

 • Návštěva knihovny – Kroměříž, Postoupky
 • Házení Morany
 • Vítání jara – představení pro rodiče

 

DUBEN:

 • Sběr papíru MŠ + ZŠ
 • Týden zdraví – projektový týden MŠ + ZŠ
 • Plavecký kurz
 • Dopravní hřiště
 • Recyklohraní

 

 KVĚTEN:

 • Den matek – výroba dárečků pro maminky
 • Fotografování dětí
 • Školní výlet
 • Plavecký kurz

 

ČERVEN:

 • Plavecký kurz
 • Den dětí
 • Rozloučení s předškoláky

Recyklohraní