Obsah

Pro rodiče a budoucí prvňáčky

O nás...

Mezi  priority naší školy patří dostatek pohybu, jazyková průprava a výchova k ekologii.

Všechny ročníky  každoročně absolvují  dvouměsíční plaveckou průpravu.

Důsledně využíváme možnost malotřídní školy, tzn. v minimální míře uplatňujeme frontální výuku (= výuka všech žáků společně, kdy žáci jen naslouchají) , mnohem víc  se zaměřujeme  na práci ve skupinách, výukové hry, počítačové programy (všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, všichni žáci mají možnost pracovat s PC), projektové vyučování.

Ve školním roce 2023/2024 jsme z finančních důvodů museli zrušit „ranní družinu“, ale organizačně jsme zajistili dohled nad žáky od 6.15.Tzn. nebudou mít činnost navazující na odpolední program v ŠD, ale mohou si pod dohledem asistenta pedagoga „pohrát“ v prostorách ŠD (do7.15, poté budou přecházet do kmenových tříd). Tato nabídka platí pro žáky 1. – 3. ročníku.

Ve školní družině  je provoz ŠD je od 11.30 do 16.30h. V rámci školní družiny mohou žáci navštěvovat řadu zájmových kroužků.

 

Nespornou výhodou naší školy je školní jídelna s vývařovnou,  můžeme ve vlastní kuchyni reagovat na potřeby dětí a žáků.

Jsme rádi, že do školy je možná doprava vlakem i autobusem. 

Hledáme nové žáčky

Obrázek ke stažení

Zaujaly vás naše služby? Zde jsou tedy další informace:

Potřeby prvňáčka, které dostane ve škole: (opravdu je takto bohatě vítáme :-) )

Všechny sešity, učebnice, výkresy, barevné papíry   a výtvarné pořeby, které obdrží i v pevném boxu ( plastelínu, vodové a temperové barvy, štětce, tuž, paletu na barvy, kelímek na vodu, nůžky, pastelky (obyčejné), voskovky, fixy, pero, tužky, strouhátko, gumu, číslice, lepidlo v tubě)

Seznam potřeb do 1. třídy, které kupují rodiče 
 • přezůvky – podepsané
 • ručník, toaletní papír, papírové kapesníky
 • tričko, trenýrky, cvičky, tepláková souprava, tenisky ( vše v pytlíku podepsané )
 • ubrousek nebo tácek na svačinu
 • pouzdro – 2 tužky – ostrouhané, 2 pera
 • hadřík na utírání štětců, ubrus do VV, zástěra nebo starší košile do VV
 • kancelářský papír - 1 balík
 • složky na sešity
 • 2 plastové složka A4
 • mazací tabulka, 2 fixy na tabulku, hadřík
 • malé tekuté lepidlo Herkules

 

Půjdu do školy.... 

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče.
 2. Poznám základní barvy (červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou)
 3. Poznám základní geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
 4. Orientuji se v číselné řadě do 5. Vím, kde je: vpravo-vlevo, vpředu-vzadu, nahoře-dole
 5. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel dlouho čekat. 
 6. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří, později si sám uložím věci do školní aktovky.
 7. Umím  správně držet tužku a  pastelku i malovat barvami, umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 8. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek nebo na tácek a po jídle si umýt ruce.
 9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 10. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a vyprávím si o nich s rodičům
   

Máte dotaz?  Můžete nás kontaktovat na 

tel: 573 362 066, email: zsbezmerov@volny.cz