Obsah

Plán činností ŠD

 

Školní družina 2023/2024

Měsíční plán – odpolední akce

Září

Zahájení činnosti školní družiny  

Naše škola, naše družina

 

Nebojte se kamarádi,

budete mít školu rádi.

Naučí vás číst a psát,

počítat i malovat.

- Pravidla ŠD (seznámení s řádem ŠD), bezpečnost v ŠD, v prostorech školy, při pobytu venku a

  na venkovní terase, při aktivitách v ŠD, upevňování kamarádských vztahů, vzájemná pomoc,

  ohleduplnost, učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat.

- Krásná přilba zdobí hlavu, není jenom pro parádu. Bezpečná cesta do školy a domů (dopravní

  značky, semafor, přecházení vozovky, správné chování v dopravních prostředcích, přivolání

  první pomoci, čísla tísňového volání), seznámení s okolím školy.

- Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku. Dobrý den paní kuchařky! Chování v jídelně,   pravidla

  správného stolování, hygiena.

- Povídáme si o prázdninách, prohlížíme si pohlednice a malujeme obrázky.

- Seznamovací a komunikativní hry, přivítání prvňáčků, seznámení se školním prostředím, s novým režimem a s novými kamarády,

- Vycházky do okolí (pozorování přírody, podzimní plody). Malování na chodníku barevnými

  křídami, jízda na koloběžkách, skákání panáka, pobyt na venkovní terase.

 

Říjen

Hoř, ohníčku, hoř,

ať neštípe kouř.

Hoř, ohníčku na poli,

upečeme brambory.

- Snažíme se porozumět změnám v přírodě.

- Výrobky z přírodnin – postavičky a zvířátka, koláže.

- Ochutnávka podzimních plodů, které děti přinesly ze svých zahrádek.

- Písničky a básničky s podzimní tematikou, pranostiky o podzimu.

- Odpočinek na koberci, smyslové hry v kruhu.

- Význam vitamínů a otužování.

- Kteří ptáci jsou stěhovaví. Kterým ptáčkům budeme v zimě pomáhat?

- Čím chci být, až vyrostu. Povolání rodičů, úcta ke každému povolání, význam pro společnost

  (pantomima, hádanky).  

- Celoroční družinová hra – Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Amazonka).

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním a

  netradičním náčiním, jízda na koloběžkách.

- Družinová svačinka - příprava

- Halloweenské masky, strašidýlka z dýní a přírodnin.

- Jednou venku, při setmění děti v strašidla se mění. V okně dýně, uvnitř svíčka. Halloweenská

  mají trička. Zábavné dušičkové odpoledne s malým občerstvením.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Listopad

Fouká vítr, to je dobrá zpráva,

dráček na nás pentlemi už mává,

čím dál víc ho velká výše láká,

rád by vzlétl vzhůru, až nad oblaka.

- Povídáme si o ročních obdobích, sledujeme změny v přírodě,

  život zvířat v zimě.

- Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže.

- Malujeme podzimní ovoce.

- Vyrábíme podzimní draky.

- Vítr fučí, vítr skučí, pojďte pouštět draky! Každý spěchá na kopeček a já běžím taky. Pouštění

  draků na hřišti za školou.

- Zimní krmení ptáčků (výroba lojových koulí se semínky).

- Rozvíjení slovní zásoby, soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy,

  hádanky, soutěže v postřehu a zručnosti, procvičování paměti …).

- Poznáváme kamarády po hlase, hmatem, podle oblečení …

- Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku. Dobrý den paní kuchařky! Chování v jídelně, pravidla  

  správného stolování, hygiena. Děkujeme!

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním,

  jízda na koloběžkách.

- Družinová svačinka - příprava

- Celoroční družinová hra-Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Nil).

- Podzimní počasí, prevence proti nemocím, vitamíny, zdravá strava, hygiena,

  otužování.

- Pravidla slušného chování ve školní družině.

Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad)

 

Prosinec

Těšíme se na Vánoce,

nejkrásnější svátky v roce.

Už už aby tady byly,

aby se nám nezpozdily.

- Těšíme se na Vánoce! Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky,

   Vánoce v jiných zemích.

- Vánoční výzdoba družiny – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové

  vločky, malujeme zvonečky, baňky, vánoční stromečky, vyrábíme řetězy, zdobení vánočního

  stromečku, pečení a zdobení perníčků.

- Já jsem malý čertíček, vystrkuji jazýček. Na hlavě dva růžky mám, k čemu? Ani nevím sám.

  Čertovský den.

- Vánoční nadílka (nové hry a hračky – společná akce ŠD).
- Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku. Dobrý den paní kuchařky! Chování v jídelně, pravidla

  správného stolování, hygiena. Děkujeme!

- Výroba vánočního přání, poslech a zpěv vánočních koled.

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním,

  jízda na koloběžkách, zimní radovánky.

- Za to, jak hodní jsme dodnes, Ježíšku něco mi dones. Panenku s růžovým domečkem, přeju si

  letos pod stromečkem. Já nějakou hračku klučičí, co se jen tak nezničí. Očička se potom

  rozzáří, slzičku štěstí mám na tváři.

- Vánoční výzdoba vesnice – vycházka.

- Mrzne, sněží, to to zebe, přišli jsme dát na zimu, zvířátkům dobrou svačinu. Vezeme zvířátkům

  krmení.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Leden

Kupa sněhu kluky láká

postavili sněhuláka

sněhulák je veliký

z uhlíků má knoflíky

- Význam Tříkrálové sbírky. Lidé s různým postižením.

  Učíme se toleranci a pochopení.

- Jak to bylo u nás o Vánocích.

- Písničky a básničky se zimní tematikou, pranostiky o zimě.

- Procházky zimní přírodou, užíváme si zimní radovánky (sáňkování, koulování, stavění sněhuláků).

- Tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry.

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

- Pantomima – poznej sport. Zimní sporty (výbava a potřeby pro sportovce, kolektivní a

  individuální sporty).

- Mrzne, sněží, to to zebe, přišli jsme dát na zimu, zvířátkům dobrou svačinu. Vezeme zvířátkům

  krmení. Stopy zvěře a ptáků ve sněhu. Co je krmelec, co krmítko a co je zásyp? Vezeme na

  sáních dobroty pro zvířátka.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, soutěže v postřehu

  a zručnosti, procvičování paměti …).

- Celoroční družinová hra – Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Nil).

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním,

  jízda na koloběžkách, zimní radovánky.

- Hola, hybaj chystat stůl! Talíře a pepř a sůl (družinová svačinka).

– Zimní počasí, prevence proti chorobám, vitamíny, zdravá strava, hygiena.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Únor

Sníh se sype jako peří

z nebeského polštáře,

padá na dům, na práh dveří,

do vlasů i na tváře.

- Jak se žilo dříve-masopust, lidové tradice a zvyky.

- Zimní výzdoba družiny.

- Padají, padají srdíčka, překrásná je chvilička. Přáníčka k sv. Valentýnu.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky,

   procvičování paměti …).

- Celoroční družinová hra  Zázrační planeta - fascinující ředy Mississippi-Missouri

- Hry na sněhu a se sněhem, stavba sněhuláků, kreslíme do sněhu, zimní vycházky,

  sledování stop zvířátek, pomáháme zvířátkům přežít zimu. Výroba krmítek pro ptáčky.

- Poznáváme kamarády po hlase, hmatem, podle oblečení …

- Zdravý životní styl, prevence proti nemocem.

- Mrzne, sněží, to to zebe, přišli jsme dát na zimu, zvířátkům dobrou svačinu. Vezeme zvířátkům

  krmení. Stopy zvěře a ptáků ve sněhu.

- Hola, hybaj chystat stůl! Talíře a pepř a sůl (družinová svačinka).

- Výroba masek na karneval.

- Dobrý den paní kuchařky! Chování v jídelně, pravidla  správného stolování, hygiena.  

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním a

  netradičním náčiním, jízda na koloběžkách, zimní radovánky.

-  Brzy bude velký bál, Hurá, je tu karneval. Nafoukneme balónky, ozdobíme záclonky.

 - Masopustní odpoledne s malým občerstvením.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Březen

Koleda, koleda, jarní trávo,

ať je tady všechno zdrávo.

Koleda, koleda, travičko,

povyrosť jen maličko.

- Vycházky do přírody (pozorování změn v přírodě, které přináší

  příchod jara, poznávání jarních květin, pozorování jarních prací

  na zahradě i na poli).

- Krávy mají telátka, klisny mají hříbátka, ovce mají jehňátka, kozy mají kůzlátka. Mláďátk

 v přírodě a na statku.
- Den učitelů (přáníčka pro nás).

- Tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry.

- Poznáváme oblíbené hrdiny z knihy. Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky.

- písničky a říkanky s tematem Jaro-
- Jarní výzdoba družiny pomocí různých výtvarných technik (sněženky, fialky, bledule,

   sedmikrásky, pampelišky, …).

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

- Hlasy ptáků na jaře, přílet stěhovavých ptáků.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky,

   procvičování paměti …).

- Celoroční družinová hra – Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Mississippi-Missouri).

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním,

  jízda na koloběžkách.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).                                       

 

Duben
Víte, co se v dubnu stalo?

Květy pučí, je tu jaro!

Prší, sněží, slunce svítí,

rozkvétá i první kvítí.

- Krásná přilba zdobí hlavu, není jenom pro parádu. Bezpečná cesta do

  školy a domů, poznávání dopravních značek, přecházení vozovky.

  Správné chování v dopravním provozu, dopravních prostředcích.

- Jarní výzdoba družiny.

- Procházky přírodou, poznávání jarních květů.

- Pestrý motýl sluší jaru, sosáček má od nektaru (život motýlů).

- Poznáváme lidské tělo podle atlasu.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, soutěže postřehu

  a zručnosti, procvičování paměti …).

- Místo žezla, panečku, drží v ruce vařečku. Dobrý den paní kuchařky! Chování v jídelně, pravidla  

  správného stolování, hygiena. Děkujeme!

- Celoroční družinová hra – Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Vltava).

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním,

  jízda na koloběžkách.

- Malá čarodějnice večerníčkový seriál. Čarovné odpoledne v kostýmech čarodějů a čarodějnic.

- Hola, hybaj chystat stůl! Talíře a pepř a sůl (družinová svačinka).

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Květen

Když uvidím konvalinku,

vzpomenu si na maminku,

krásná, něžná květinka,

to je moje maminka.

- Moje nejmilejší maminko! Přáníčka a dárky pro maminky. Malujeme naše

  maminky. Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří. Kdy mají

  naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny.

- Vycházky do přírody (poznávání stromů, keřů a bylinek).

   Poznáváme a sbíráme květiny do herbáře.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy,

   kvízy, hádanky, procvičování paměti …).

- Poznáváme kamarády po hlase, hmatem, podle oblečení …

- Tvořivé ruce – skládání origami (květy, motýli).

- Sport nás baví, sport nás láká. Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním,

  jízda na koloběžkách.

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

- Hola, hybaj chystat stůl! Talíře a pepř a sůl (družinová svačinka).

- Celoroční družinová hra – Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Vltava).

- Rozplývá se na jazyku, zmizí v tobě v okamžiku-družinová svačinka.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Červen

Sluníčko už krásně hřeje,

co to může znamenat?

Přeci, že je tady léto!

Můžeme se radovat.

- Dneska máme dětský den, honem děti, pojďme ven!

  Celý den si budem hrát, skákat, zpívat, tancovat. Zábavné  

  odpoledne k svátku dětí.

- Malujeme na chodník, jezdíme na koloběžkách, skáčeme panáka.

- Letní výzdoba družiny (sluníčka, berušky, motýlci, včeličky, kytičky a prázdniny).

- Tvořivé ruce – skládání origami (zvířátka).

- Písničky a básničky s letní tematikou, pranostiky o létu.

-  Dobrý den paní kuchařky! Chování v jídelně, pravidla   správného stolování, hygiena. Poděkování za celý školní rok!

- Sport nás baví, sport nás láká! Kdo se sportu nebojí, vždy a všude obstojí. Sportujeme

  v tělocvičně i na hřišti, pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním a

  netradičním náčiním, jízda na koloběžkách.

- Celoroční družinová hra – Zázračná planeta.  Fascinující řeky (Nejkrásnější vodopády světa).

   Vyhodnocení soutěže.

- Šipkovaná-Příroda bez hranic. Když opékám špekáček, nejsem žádný nováček. Opékání

  špekáčků.

- Recyklohraní (splněné úkoly ve školním recyklačním programu spojené se sportovním dnem)

- Krásná přilba zdobí hlavu, není jenom pro parádu.Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody, v dopravním provozu). První pomoc při drobných poraněních. Čísla tísňového volání.

- Úklid družiny 

 

Průběžně: příprava na vyučování, odpočinková činnost, společensko-vědní zájmová činnost, přírodovědná zájmová činnost, sportovní zájmová činnost, pracovně-technická zájmová činnost, esteticko-výchovná zájmová činnost, dramatizace, video, poslech CD, četba (seznámení s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih, vysvětlení jaké ponaučení plyne z příběhu), práce s knihou, časopisy, encyklopediemi, atlasy, rozvoj slovní zásoby, výukové programy na PC, didaktické hry, deskové a společenské hry, práce se stavebnicí, omalovánky, využití různých výtvarných technik, práce s různými materiály, pracovní listy, rozvoj jemné motoriky, pravidelný pobyt venku, relaxační cvičení, dopravní výchova, domácí úkoly, opakování učiva, úklid hraček, výlety, návštěva kina, kontrola běžné hygieny - mytí rukou před jídlem, po použití WC, pravidla chování, posilování přátelských vztahů, pravidla stolování, poučení o bezpečnosti před každou činností a akcí, význam rodiny- stálá spolupráce s rodiči, plán bude v průběhu roku doplňován a obměňován podle nabídek, aktuálního dění a možností ŠD.

 

Roční plán práce školní družiny byl vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny, obsahuje tematická zaměření.

 

Zpracovala: Jana Jurtíková