Obsah

Plán činností ŠD

Měsíční plán – odpolední akce 2022/2023

Září

 

V září, v září slunce září,

podzim bude v kalendáři,

žlutou barví topoly,

děti jdou zas do školy.

- Pravidla ŠD, bezpečnost v ŠD, v prostorech školy a při pobytu venku, upevňování kamarádských  

  vztahů, vzájemná pomoc, ohleduplnost, učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, 

  poděkovat.

- Dávej pozor na cestu! Je-li řidič nešika, tak tě blátem postříká. Je-li řidič nešika, boule bude

  veliká. Bezpečná cesta do školy a domů (dopravní značky, semafor, přecházení vozovky, správné

  chování v dopravních prostředcích, přivolání první pomoci, čísla tísňového volání), seznámení

  s okolím školy.

-  Naši malí kuchaři pečou, vaří, smaží, dobroty se vařit snaží. Vařečkou či jenom lžící míchají v hrnci pod poklicí. Chování v jídelně, pravidla správného stolování,  hygiena.

- Povídáme si o prázdninách, prohlížíme si pohlednice a malujeme obrázky.

- Seznamovací a komunikativní hry, přivítání prvňáčků.

- Vycházky do okolí (pozorování přírody, podzimní plody). Malování na chodníku barevnými

  křídami, jízda na koloběžkách, skákání panáka, pobyt na venkovní terase.

- Voláme hráče zblízka z dáli, kteří by si rádi hráli. Sportujeme v tělocvičně i na hřišti,  

  pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním, jízda na koloběžkách.

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Šipkovaná - Příroda bez hranic. Opékání špekáčků (opečený špekáček je voňavý miláček).

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Říjen

Podzim létu zamával,

ahoj léto, musíš jít.

Ruku svou mu podával,

prostě to tak musí být.

- Snažíme se porozumět změnám v přírodě.

- Výrobky z přírodnin – postavičky a zvířátka, koláže.

- Ochutnávka podzimních plodů, které děti přinesly ze svých zahrádek.

- Písničky a básničky s podzimní tematikou, pranostiky o podzimu.

- Odpočinek na koberci, smyslové hry v kruhu.

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Hra na lékaře a pacienta.

- Kteří ptáci jsou stěhovaví. Kterým ptáčkům budeme v zimě pomáhat?

- Tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry.

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Voláme hráče zblízka z dáli, kteří by si rádi hráli. Sportujeme v tělocvičně i na hřišti,

  pohybové hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním, jízda na koloběžkách.

- Rozplývá se na jazyku, zmizí v tobě v okamžiku - družinová svačinka.

- Halloweenské masky, strašidýlka z dýní a přírodnin.

- Dýně támhle, dýně tady, vydlabané mají hlavy. Je totiž ten svátek známý, Halloween teď každý

   slaví. Zábavné dušičkové odpoledne s malým občerstvením.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Listopad

Na zem padá suché listí,

stromy půjdou brzy spát.

Každý proto snadno zjistí,

že už je tu listopad.

- Povídáme si o ročních obdobích, sledujeme změny v přírodě, život zvířat v zimě..

- Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže.

- Malujeme podzimní ovoce.

- Vyrábíme podzimní draky.

- Uletěl mi drak, přímo do oblak. Přetrhl mi šňůru, stoupal pořád vzhůru. Pouštění draků na hřišti za školou.

- Pomáháme ptáčkům přežít zimu. Výroba krmítek pro ptáčky na zimu.

- Odpoledne s vařením

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, soutěže v postřehu

  a zručnosti, procvičování paměti …).

- Poznáváme kamarády po hlase, hmatem, podle oblečení …

-  Chování v jídelně, pravidla správného stolování, hygiena.

- Rozplývá se na jazyku, zmizí v tobě v okamžiku - družinová svačinka.

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Podzimní počasí, prevence proti nemocím, vitamíny, zdravá strava, hygiena, hra na

  lékaře a pacienta.

- Pravidla slušného chování ve školní družině.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).  

 

Prosinec

Řízek, salát, stromeček,

a už je tu zvoneček.

Ježíšek Tě měl rád přeci,

přinesl Ti plno věcí.

- Vánoční čas už je tu zas, hodiny běží a venku sněží.

  Cukroví voní, tak jako loni, těšte se na dárky, písně a pohádky.

  Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, Vánoce v jiných zemích.

- Vánoční výzdoba družiny – výroba ozdob, vystřihujeme sněhové vločky,

  vyrábíme řetězy, zdobení vánočního stromečku, pečení a zdobení perníčků.

- Čertovský den.

- Vánoční nadílka (nové hry a hračky – společná akce ŠD).
- Vánoční pečení

- Výroba vánočního přání, poslech a zpěv vánočních koled.
- Můj milí Ježíšku! Píšeme a kreslíme Ježíškovi.
- Vánoční výzdoba vesnice – vycházka.

- Strom pro zvířátka – výroba jedlých ozdob pro zvířata.

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Leden

Na Tři krále nenadále

říká Pepa: „Páni,

já včera ty potentáty

viděl při klouzání!“

- Význam Tříkrálové sbírky. Lidé s různým postižením.

  Učíme se toleranci a pochopení.

- Jak to bylo u nás o Vánocích.

- Písničky a básničky se zimní tematikou, pranostiky o zimě.

- Procházky zimní přírodou, užíváme si zimní radovánky (sáňkování, koulování, stavění sněhuláků).

- Tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry.

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

- Pantomima – poznej sport. Zimní sporty (výbava a potřeby pro sportovce, kolektivní a

  individuální sporty).

- Vezeme zvířátkům krmení-vycházka ke krmelci. Stopy zvěře a ptáků ve sněhu.

  Co je krmelec, co krmítko a co je zásyp? Vezeme na sáních dobroty pro zvířátka.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, soutěže v postřehu

  a zručnosti, procvičování paměti …).

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Voláme hráče zblízka z dáli, kteří by si rádi hráli. Sportujeme v tělocvičně, pohybové hry,

  soutěživé hry, cvičení na nářadí, florbal, fotbal, míčové hry, …

- Příprava družinové svačinky.

– Zimní počasí, prevence proti chorobám, vitamíny, zdravá strava, hygiena.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Únor

Venku mrzne, venku fičí,                                                                                     

sněhulák tam v mrazu cvičí.                                                                               

Venku mrzne až to praští,                                                                  

vrabci rychle zrní baští.     

- Jak se žilo dříve - masopust, lidové tradice a zvyky.

- Zimní výzdoba družiny.

- Padají, padají srdíčka, překrásná je chvilička. Přáníčka k sv. Valentýnu.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky,

   procvičování paměti …).

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Hry na sněhu a se sněhem, stavba sněhuláků, kreslíme do sněhu, zimní vycházky,

  sledování stop zvířátek, pomáháme zvířátkům přežít zimu. Výroba krmítek pro ptáčky.

- Poznáváme kamarády po hlase, hmatem, podle oblečení …

- Zdravý životní styl, prevence proti nemocem, hra na lékaře a pacienta.

- Rozplývá se na jazyku, zmizí v tobě v okamžiku - družinová svačinka.

- Výroba masek na karneval.

- Odpolední vaření

- Haló pane karnevale, máme všechno na míru, z krepového papíru. Abraka dabraka kouzelnice,Karkulka, šašek, tanečnice. Masopustní odpoledne s malým občerstvením.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Březen

Až se louka zelená,

kleknu si tam na kolena,

utrhnu si kvíteček,

upletu si věneček.

- Vycházky do přírody (pozorování změn v přírodě, které přináší příchod jara, poznávání jarních  

  květin, pozorování jarních prací na zahradě i na poli).

- Mláďátka v přírodě a na statku.
- Den učitelů (přáníčka pro nás).

- Tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry.

- Poznáváme oblíbené hrdiny z knihy. Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky.

- Písničky a básničky s jarní tematikou, pranostiky o jaru.
- Jarní výzdoba družiny pomocí různých výtvarných technik (sněženky, fialky, bledule,

   sedmikrásky, pampelišky, …).

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

- Hlasy ptáků na jaře, přílet stěhovavých ptáků.

- Kuchařské odpoledne

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky,

   procvičování paměti …).

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Voláme hráče zblízka z dáli, kteří by si rádi hráli. Sportujeme v tělocvičně i na hřišti, pohybové

  hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, s náčiním.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).                                       

 

Duben
Mořenu nesem

s velikým nosem,

do vody ji dáme,

jaro přivítáme!


- Bezpečná cesta do školy a domů, poznávání dopravních značek, přecházení vozovky. Správné

  chování v dopravním provozu, v dopravních prostředcích.

- Jarní výzdoba družiny.

- Procházky přírodou, poznávání jarních květů.

- Tvořivé práce ve skupinkách, námětové hry.

- Poznáváme lidské tělo podle atlasu.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, soutěže postřehu

  a zručnosti, procvičování paměti …).

- Uvaříme si dobrotu

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Malá čarodějnice večerníčkový seriál. Čarovné odpoledne v kostýmech čarodějů a čarodějnic.

- Rozplývá se na jazyku, zmizí v tobě v okamžiku - družinová svačinka.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Květen

Maminko, ty jsi moje zlato,

pusinky ti dávám za to.

Dám ti jednu na líčko.

já jsem tvoje sluníčko,

- Moje nejmilejší maminko! Přáníčka a dárky pro maminky. Malujeme naše maminky. Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří. Kdy mají naši rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny.

- Vycházky do přírody (poznávání stromů, keřů a bylinek).

   Poznáváme a sbíráme květiny do herbáře.

- Co to bzučí na sluníčku? Včelka letí na kytičku. Život včel.

- Soutěživé hry (křížovky, najdi rozdíly, bludiště, hlavolamy, kvízy, hádanky, procvičování paměti …).

- Poznáváme kamarády po hlase, hmatem, podle oblečení …

- Tvořivé ruce – skládání origami (květy, motýli).

- Voláme hráče zblízka z dáli, kteří by si rádi hráli. Sportujeme v tělocvičně i na hřišti, pohybové

  hry, soutěživé hry, cvičení na nářadí, se sportovním náčiním.

- Povídání o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic.

- Rozplývá se na jazyku, zmizí v tobě v okamžiku-družinová svačinka.

- Recyklohraní (chráníme přírodu, učíme se třídit odpad).

 

Červen

Cupy - hupy, pravda je to,

po jaru že máme léto.

Slunko hřeje, slunko pálí,

ani chvilku nezahálí.

- Kalendář nám dnes praví, že se svátek dětí slaví. A tak

  mami, babi, táto, budem slavit, vypadá to. Zábavné odpoledne k svátku dětí.

- Malujeme na chodník, jezdíme na koloběžkách, skáčeme panáka.

- Letní výzdoba družiny (sluníčka, berušky, motýlci, včeličky, kytičky a prázdniny).

- Tvořivé ruce – skládání origami (zvířátka).

- Písničky a básničky s letní tematikou, pranostiky o létu.

- Poslední slavnosní vaření

- Celoroční družinová hra – Příroda bez hranic. Vyhodnocení soutěže.

- Šipkovaná - Příroda bez hranic. Opékání špekáčků (opečený špekáček je voňavý miláček).

- Recyklohraní  -splněné úkoly ve školním recyklačním programu spojené se sportovním dnem.

- Dávej pozor na cestu! Je-li řidič nešika, tak tě blátem postříká. Je-li řidič nešika, boule bude

  veliká. Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody, v dopravním provozu). První pomoc při

  drobných poraněních. Čísla tísňového volání.

- Úklid družiny

 

 Průběžně: dramatizace, vycházky, video, četba, práce na PC, pohybové a sportovní hry, domácí úkoly, opakování učiva, didaktické hry, společenské hry, práce se stavebnicí, omalovánky, pracovní listy, doplňovačky, soutěže, vycházky, pohybové hry, zpěv, tanec, úklid hraček, výlety,plán bude v průběhu roku doplňován a obměňován podle nabídek, aktuálního dění a možností ŠD