Obsah

Předběžný plán činnosti školy

2022/2023

 

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

                                                                                                                         ZŠ,MŠ

 Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ 

       Třídní schůzky                                                                                                ZŠ, MŠ

       Fotografování  prvňáčků

 Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru  )           ZŠ, MŠ

 Školská rada                                                                                                    ZŠ

 Den s Policií                                                                                                   MŠ, ŠD   

 Divadelní představení                                                                                 MŠ + 1. roč.

 Kreativní dem (Bubliny) – projekt                                                            MŠ       

       Příroda bez hranic – celoroční hra                                                           ŠD

 

ŘÍJEN

 

         Zahájení plnění projektu

        Recyklohraní – plnění 1. úkolu

        Podzimní prázdniny

        Ekologicko chovatelský program s živými papoušky                            ZŠ, MŠ

  Zahájení saunování                                                                                          MŠ

  Tvoření skřítka podzimníčka                                                                         MŠ

   Jablíčkové dny – projekt ZŠ

   Spaní ve škole (večer s knihou )                                                                     ZŠ

Podzimní prázdniny

Recyklohraní                                                                                                   MŠ, ŠD  

Halloween                                                                                                         ŠD

Drakiáda, dýňování                                                                                     MŠ, ŠD

          Příroda bez hranic – celoroční hra                                                                 ŠD

          Beseda - Muzeum KM                                                                                         ZŠ

 

LISTOPAD

        

Aiertrack v Kroměříži                                                                                 ŠD, MŠ       

Pedagogická rada - I. čtvrtletí                                                                      ZŠ, MŠ

          Třídní schůzky                                                                                                          ZŠ

          Dopoledne na dopravním hřišti                                                                        ZŠ

          Aiertrack                                                                                                                 MŠ

          Slavnosti slabikáře                                                                                        ZŠ – 1.roč.

          Příroda bez hranic – celoroční hra                                                                  ŠD

          Spolupráce ze ZŠ Komenského                                                                   ZŠ – 5.roč.

                                                                                                                                

 

PROSINEC

 

       Čertovský den – projektové vyučování                                                        ZŠ, MŠ

       Příroda bez hranic – celoroční hra                                                              ŠD

       Mikuláš v MŠ

       Vánoční tvoření

       Vánoční dopoledne                                                                                         ZŠ

       Ježíšek ve školce                                                                                              MŠ

       Vánoční jarmark

       Vánoční prázdniny

       Saunování                                                                                                        MŠ                                                                                                                                                                            

LEDEN

                                                                                                                            

       Třídní schůzky v ZŠ                                                                                         ZŠ

       Sněhové radovánky                                                                                     MŠ

       Pedagogická rada – I. pololetí                                                                       MŠ

       Vysvědčení za I. pololetí

       Příroda bez hranic – celoroční hra                                                           ŠD

       Saunování                                                                                                      MŠ

       Recyklohraní                                                                                                ZŠ, MŠ

 

II. POLOLETÍ

ÚNOR

 

 Pololetní prázdniny                                                                                    ZŠ

 Divadelní představení                                                                         ZŠ, MŠ

 Dětský karneval                                                                                       MŠ

 Jarní prázdniny                                                                                            ZŠ

           Saunování                                                                                                   MŠ

 

BŘEZEN

 

         Dětský karneval                                                                                                ŠD         

         Den otevřených dveří                                                                                    MŠ, ŠD

         Vítání jara (házení Morény)                                                                         MŠ, ŠD

         Příroda bez hranic – celoroční hra                                                                ŠD

 

DUBEN

        Třídní schůzky                                                                                                     ZŠ           

        Velikonoční prázdniny

        Velikonoční jarmark                                                                                        ZŠ

        Pedagogická rada – III. čtvrtletí

        Zápis do 1. ročníku ZŠ

  Projekt „lesy“ Chraňme naše ( se sběrem starého papíru  )             ZŠ, MŠ

        Plavecký výcvik                                                                                                 ZŠ

       „Zdravý týden“ – projekt zaměřený na zdravý životní styl                      ZŠ,MŠ

        Zdravé zoubky                                                                                                    ZŠ

  Příroda bez hranic – celoroční hra                                                               ŠD

 

KVĚTEN

 Zápis do MŠ                                                                                                         ZŠ

          Divadelní představení                                                                                      ZŠ

          Vítání občánků – recitační pásmo                                                                   ZŠ

          Příroda bez hranic – celoroční hra                                                                ŠD

          Plavecký výcvik                                                                                                  ZŠ

 

ČERVEN

 

          Fotografování dětí                                                                                         ZŠ, MŠ               

 Plavecký výcvik                                                                                                 ZŠ

 Divadelní představení                                                                                     MŠ

Pedagogická rada – II. pololetí

          Celodenní školní výlet                                                                                  ZŠ, MŠ

          Ukončení projektu

          Recyklohraní

          Příroda bez hranic – celoroční hra                                                               ŠD

          Slavnostní rozloučení s předškoláky                                                           MŠ

          Slavnostní rozloučení s 5. ročníkem                                                            MŠ

                                                                                                                           

              Vysvědčení za II. pololetí