Obsah

Předběžný plán činností

2019/2020

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

  Pedagogická rada

  Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ 

        Třídní schůzky                                                                                               ZŠ, MŠ

        Školská rada                                                                                                   

  Fotografování  prvňáčků

  Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru  )            + MŠ

  Setkání s knihou - knihovna Postoupky                                                    ZŠ

  Policie ČR - cyklista v praxi                                                                            ZŠ

 

ŘÍJEN

        Zahájení plnění projektu Recyklohraní

        Výprava do světa bublin (knihovna KM 3.-5.roč.)                                     

        Kašpárek a čaroděj (divadelní představení)                                              ZŠ, MŠ

  Podzimní prázdniny(29.,30.10.)

  Zahájení saunování                                                                                         MŠ

  Tvoření skřítka podzimníčka                                                                        MŠ

  Jablíčkové dny – týdenní projekt ZŠ

  Podzimní prázdniny

  Recyklohraní                                                                                                    ZŠ, MŠ                                                                                                                                                                                      

LISTOPAD

"Hudební výlety" (vzdělávací pořad)                                                        ZŠ

Rej strašidel                                                                                                     ŠD

Večer s knihou – 120. výročí narození O. Sekory                                    ZŠ

Drakiáda, dýňování                                                                                        MŠ

Dopravní výchova hrou - návštěva dopravního hřiště Km                     

Pedagogická rada - I. čtvrtletí                                                                        ZŠ, MŠ

          Třídní schůzky v ZŠ

          Slavnosti slabikáře

          Saunování                                                                                                        

                                                                                                                             

PROSINEC

        Green life - zachraňme nosorožce                                                               ZŠ

        Rozsvěcování ván stromu v obci a před školou                                       ZŠ

        Čertovský den – projektové vyučování                                                         MŠ

        Saunování                                                                                                          

        Vánoční vystoupení pro důchodce                                                                            

        Vůně Vánoc – pečení perníčků                                                                     ŠD

        Vánoce jsou tady - vánoční představení a jarmark pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ

       (projekt „Setkání“)

        Muzeum Kroměřížska – Vánoce                                                                  ZŠ

        Vánoce u stromečku                                                                                      MŠ

        Vánoční prázdniny

 

LEDEN

        Třídní schůzky                                                                                                    ZŠ

        Dětský svět v KM – sportovní dopoledne                                                   

        Zimní olympiáda                                                                                              MŠ

        Pedagogická rada – I. pololetí                                                                         ZŠ, MŠ

        Vysvědčení za I. pololetí

  Saunování                                                                                                          MŠ

        Pololetní prázdniny                                                                                            ZŠ

 

 

        II. POLOLETÍ

ÚNOR

         Karneval                                                                                                        ŠD, MŠ

         Dopravní výchova pro 3. a 4.roč.                                                                ZŠ

         Hudební vzdělávací pořad (B. Smetana)                                                  ZŠ

          Saunování                                                                                                      

 

BŘEZEN

      Jarní prázdniny (2.-8.3.)

      Den otevřených dveří                                                                                    + MŠ

      Matematický klokan                                                                                         ZŠ

      Loučení se zimou – vynášení Morény                                                        MŠ, ŠD

      Projekt  Recyklohraní

     

DUBEN

        Přivítejte  jaro  - velikonoční jarmark, představení pro rodiče dětí ZŠ a MŠ, „výtvarná   

       dílna pro děti a jejich rodiče“ (projekt „Setkání“)

       Návštěva předškoláků z MŠ Postoupky

       Zápis do 1. ročníku ZŠ

       Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru  )                   + MŠ

       Bleší trh                                                                                                                 ŠD

       Velikonoční prázdniny

       Pedagogická rada – III. čtvrtletí

       Plavecký výcvik                                                                                                 + MŠ

       „Zdravý týden“ – projekt zaměřený na zdravý životní styl                           

       Zdravé zoubky                                                                                                       ZŠ

 Dopravní výchova hrou - návštěva dopravního hřiště Km                           

       Recyklohraní                                                                                                     ZŠ, MŠ

     

KVĚTEN

Zápis do MŠ

Muzeum Kroměřížska                                                                                       ZŠ

         Divadelní představení Šikulka                                                                      +MŠ

         Třídní schůzky ZŠ

         Plavecký výcvik                                                                                                  +MŠ

         Vítání občánků – recitační pásmo

         Dopravní výchova – test cyklisty                                                                     ZŠ

         Taneční soutěž                                                                                                      ŠD

         Fotografování dětí  ZŠ                                                                                      + MŠ

         Recyklohraní

ČERVEN

On-line testování žáků 3. a 5. ročníku

Pedagogická rada – II. pololetí

          Plavecký výcvik - ukončení                                                                            + MŠ

         Celodenní školní výlet                                                                                  ZŠ, MŠ

         Ukončení projektu Recyklohraní

         Slavnostní rozloučení s předškoláky                                                               MŠ

         Fotbalový turnaj                                                                                                     ZŠ

  Slavnostní rozloučení s 5. ročníkem                                                               +  MŠ

  Olympiáda malotřídních škol                                                                              ZŠ

         Recyklohraní                                                                                                       ZŠ, MŠ

         Vysvědčení za II. pololetí

 

 

Plán činnosti bude dle nabídky doplňován