Obsah

Předběžný plán činnosti školy

2021/2022

 

I. POLOLETÍ

 

ZÁŘÍ

                                                                                                                          ZŠ,MŠ

Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ 

      Třídní schůzky                                                                                                 ZŠ, MŠ

      Fotografování  prvňáčků

Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru  )            ZŠ, MŠ

Školská rada                                                                                                     ZŠ

Školní výlet s ekolog zaměřením – KOVOZOO Staré Město                     ZŠ

                                                                                                                       

 

ŘÍJEN

 

      Zahájení plnění projektu Recyklohraní – plnění 1. úkolu

      Podzimní prázdniny

Zahájení saunování                                                                                        

Školská rada

Tvoření skřítka podzimníčka                                                                        MŠ

Jablíčkové dny – projekt ZŠ

Podzimní prázdniny

Spaní ve škole (večer s knihou – bajky)                                                      ZŠ

 Recyklohraní                                                                                                 MŠ, ŠD   Halloween                                                                                                       ŠD

 Drakiáda, dýňování                                                                                     MŠ, ŠD

      Beseda - Muzeum KM(„Mák“)                                                                        ZŠ

 

 

LISTOPAD

         

 Aiertrack v Kroměříži                                                                                   ŠD, MŠ      Pedagogická rada - I. čtvrtletí                                                                          ZŠ, MŠ

      Třídní schůzky v ZŠ

      Slavnosti slabikáře                                                                                        ZŠ – 1.roč.

      Práce s keramikou (projekt ŠIII)                                                                    MŠ

      Arteterapie (projekt ŠIII)                                                                                  ZŠ

      Spolupráce ze ZŠ Komenského                                                                       ZŠ – 5.roč.

      Saunování                                                                                                             MŠ                    

 

 

PROSINEC

 

      Čertovský den – projektové vyučování                                                              ZŠ, MŠ

      Mikuláš v MŠ

      Vánoční tvoření

       Vánoční dopoledne                                                                                               ZŠ

       Ježíšek ve školce                                                                                                   MŠ

       Vánoční jarmark

       Vánoční prázdniny

                                                                                                                                                                    

LEDEN

                                                                                                                                         ZŠ

       Třídní schůzky v ZŠ

       Zimní radovánky netradičně                                                                           MŠ

       Projektový den(mobilní planetárium)                                                           ZŠ

       Pedagogická rada – I. pololetí                                                                              MŠ

       Vysvědčení za I. pololetí (I. a II.třída)

       Pololetní prázdniny

       Saunování                                                                                                              MŠ

 

II. POLOLETÍ

 

ÚNOR

      Jarní prázdniny

      Dětský karneval                                                                                         MŠ

      Masopustní odpoledne                                                                            ŠD

      Saunování                                                                                                              MŠ           

      Divadelní představení (Zdraví a hygiena)                                                     MŠ           

      VV netradičně (projekt ŠIII)                                                                               ZŠ

 

 

BŘEZEN

                                                                                                                               

      Kino - 3D promítání (Polární medvěd)(projekt ŠIII)                                    ZŠ

Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru  )                    ZŠ, MŠ

      Den otevřených dveří

      Vítání jara (házení Morény)                                                                              MŠ, ŠD

DUBEN

 

       Zápis do 1. ročníku ZŠ                                                                                      

       Velikonoční prázdniny

       Velikonoční jarmark

       Pedagogická rada – III. čtvrtletí

       Plavecký výcvik                                                                                                ZŠ,MŠ

       „Zdravý týden“ – projekt zaměřený na zdravý životní styl                        ZŠ,MŠ

       Zdravé zoubky                                                                                                  ZŠ

 

  Třídní schůzky                                                                                                   ZŠ

       

KVĚTEN

 

        Zápis do MŠ

       Divadelní představení                                                                                      MŠ

       Vítání občánků – recitační pásmo

       Poznávací zájezd do Prahy                                                                            ZŠ 3. – 5.roč.

      

ČERVEN

 

       Fotografování dětí                                                                                           ZŠ, MŠ               

       Pedagogická rada – II. pololetí

       Celodenní školní výlet                                                                                    ZŠ, MŠ

       Ukončení projektu Recyklohraní

       Slavnostní rozloučení s předškoláky                                                          MŠ

       Fotbalový turnaj                                                                                               ZŠ

 Slavnostní rozloučení s 5. ročníkem                                                           MŠ

 Olympiáda malotřídních škol                                                                           

       Recyklohraní                                                                                                     ZŠ, MŠ

       Vysvědčení za II. pololetí