Obsah

Předběžný plán činnosti školy

2023/2024

 

 

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

                                                                                                                       

 Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ 

       Třídní schůzky                                                                                                ZŠ, MŠ

       Fotografování  prvňáčků

 Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru  )           ZŠ, MŠ

 Kouzelník Waldini                                                                                        MŠ, ZŠ

 Mobilní planetárium  (OP JAK)                                                                 MŠ, ZŠ

       Zázračná planeta – celoroční hra                                                             ŠD

       Zahájení saunování                                                                                      MŠ

       Návštěva knihovny v Kojetíně  (OP JAK)                                                 ZŠ (1.,2. roč.)

 

 

ŘÍJEN

 

         Zahájení plnění projektu Recyklohraní – plnění 1. úkolu

        Stromy všemi smysly (OP JAK)                                                                   ZŠ, MŠ

        Podzimní prázdniny

         Saunování                                                                                                       

   Kino Kroměříž                                                                                                 ŠD

   Tvoření skřítka podzimníčka                                                                      MŠ

   Jablíčkové dny – projekt ZŠ

   Spaní ve škole ,večer s knihou - 100let. nar. H. Zmatlíkové                ZŠ                              

Recyklohraní                                                                                                   MŠ, ŠD  

Halloween                                                                                                         ŠD

Drakiáda, dýňování                                                                                        MŠ, ŠD

          Zázračná planeta – celoroční hra                                                               ŠD

          Beseda - Muzeum KM                                                                                     ZŠ

 

LISTOPAD

        

Aiertrack v Kroměříži                                                                                 ŠD, MŠ       

Pedagogická rada - I. čtvrtletí                                                                      ZŠ, MŠ

          Třídní schůzky                                                                                                 ZŠ

          Kino Kroměříž                                                                                                ŠD

          Dopoledne na dopravním hřišti                                                               ZŠ

          Vida Brno - vzdělávací program, 3D kino                                               ZŠ

          Aiertrack                                                                                                          MŠ

          Slavnosti slabikáře                                                                                        ZŠ – 1.roč.

          Zázračná planeta – celoroční hra                                                              ŠD

          Spolupráce ze ZŠ Komenského                                                                   ZŠ – 5.roč.

                                                                                                                                

 

PROSINEC

 

       Čertovský den – projektové vyučování                                                        ZŠ, MŠ

      Zázračná planeta– celoroční hra                                                                 ŠD

       Mikuláš v MŠ

       Vánoční tvoření

       Vánoční dopoledne                                                                                         ZŠ

       Ježíšek ve školce                                                                                              MŠ

       Vánoční jarmark

       Vánoční prázdniny

       Saunování                                                                                                        MŠ                                                                                                                                                                            

LEDEN

                                                                                                                            

       Třídní schůzky v ZŠ                                                                                         ZŠ

       Sluňákov Olomouc                                                                                       ZŠ

       Sněhové radovánky                                                                                     MŠ

       Pedagogická rada – I. pololetí                                                                       MŠ

       Vysvědčení za I. pololetí

       Zázračná planeta – celoroční hra                                                           ŠD

       Saunování                                                                                                      MŠ

       Recyklohraní                                                                                                ZŠ, MŠ

 

II. POLOLETÍ

ÚNOR

 

 Pololetní prázdniny                                                                                    ZŠ

 Divadelní představení                                                                         ZŠ, MŠ

 Dětský karneval                                                                                       MŠ

 Jarní prázdniny                                                                                            ZŠ

           Saunování                                                                                                   MŠ

 

BŘEZEN

 

         Dětský karneval                                                                                                ŠD         

         Den otevřených dveří                                                                                    MŠ, ŠD

         Vítání jara (házení Morény)                                                                         MŠ, ŠD

         Příroda bez hranic – celoroční hra                                                                ŠD

 

DUBEN

        Třídní schůzky                                                                                                     ZŠ           

        Velikonoční prázdniny

        Velikonoční jarmark                                                                                        ZŠ

        Pedagogická rada – III. čtvrtletí

        Zápis do 1. ročníku ZŠ

  Projekt „lesy“ Chraňme naše ( se sběrem starého papíru  )             ZŠ, MŠ

        Plavecký výcvik                                                                                                 ZŠ

       „Zdravý týden“ – projekt zaměřený na zdravý životní styl                      ZŠ,MŠ

        Zdravé zoubky                                                                                                    ZŠ

  Zázračná planeta – celoroční hra                                                                 ŠD

 

KVĚTEN

 Zápis do MŠ                                                                                                         ZŠ

          Divadelní představení                                                                                      ZŠ

          Vítání občánků – recitační pásmo                                                                   ZŠ

          Zázračná planeta – celoroční hra                                                                  ŠD

          Plavecký výcvik                                                                                                  ZŠ

 

ČERVEN

 

          Fotografování dětí                                                                                         ZŠ, MŠ               

 Plavecký výcvik                                                                                                 ZŠ

 Divadelní představení                                                                                     MŠ

Pedagogická rada – II. pololetí

          Celodenní školní výlet                                                                                  ZŠ, MŠ

          Ukončení projektu

          Recyklohraní

          Zázračná planeta– celoroční hra                                                                   ŠD

          Slavnostní rozloučení s předškoláky                                                           MŠ

          Slavnostní rozloučení s 5. ročníkem                                                            MŠ

                                                                                                                           

              Vysvědčení za II. pololetí