Obsah

Projekty

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Projekt Šablony

Šablony pro MŠ a ZŠ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.x/0.0/0.0/16_022/0006680
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

#

Projekt Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013547
Název projektu: Vzděláváme se
Je spolufinancován Evropskou unií

Recyklohraní

Recyklohraní, o.p.s.

Školní recyklační program - Recyklohraní aneb Ukliďme si svět