Obsah

Kroužky

Nabídka zájmových  kroužků  pro školní rok 2022/23

    

Kroužky vedené externě:

Keramika (od 2.roč.) / Marie Beránková/   pondělí 13.00 – 15.00

Přihlášení elektronicky na web stránkách DDM  Kojetín

D-Muzik /flétna, klávesy, dech nástroje/     čtvrtek 11.30 – 17.00   (časy domluveny individuálně) 

 

Kroužky v rámci školy – přehled v týdnu

 

Pondělí           Doučování AJ (3.roč.) 13.00 – 13.45  (Vaculíková)                    

Úterý:              AJ (1.,2.roč) 12. 00 – 12.45 Jurtíková

Středa:            Klub desk. her a logiky 13.-14.30  Prokschová

                         Doučování (3.,5.roč) 13.00 – 14.00 Botková

                         Doučování (2.,4.roč) 13. 00 – 14. 00 Michajlovičová

Čtvrtek            Pohybové hry 13.30 – 14.30 Stejskalová     

                        Doučování AJ (M,AJ) 13. 00 – 13. 45 Michajlovičová

                        Doučování AJ (M,AJ) 13. 00 – 13. 45 Prokschová

Pátek:             Logopedie  12.00 – 12.45  (Vaculíková)

                        Kroužek „Šikulky“ 12.00 – 13.00 poplatek na materiál 150,- Kč (pololetí)

 

DODATEK:

Kroužky je možno dohlásit nebo odhlásit jen v pololetí.

 

 

Z