Obsah

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2020/2021

 

Kroužky vedené externě:

           

 Keramika (od 2.roč.) / Marie Beránková/   pondělí 13.0 – 15.00

Poplatek 1 200,-Kč na školní rok, 650,- Kč na pololetí.

Přihlášení elektronicky na web stránkách DDM 

Kojetín

            Začíná  21.9.2020

 

D-Muzik /flétna, klávesy, dech nástroje/     čtvrtek 11.30 – 18.00   (časy domluveny individuálně)  

Zápis D-Music

 

Náboženství středa 13.30 – 14.30 (4.,5.roč.) + poté 14.30 – 15.15 (2.,3.roč.)

Začíná 16.9.2020

 

 

Kroužky v rámci školy – přehled v týdnu

                       

  Úterý:             Logopedie 12.00 – 13.00 Štěbrová

 

 Středa:            Čt. klub (1.,2. roč.) 12.-13.30 Vaculíková

                          Klub desk her a logiky (1.,2.oč.) 12.-13.30  Šustrová

                          Doučování (3.,5.roč) 13.00 – 14.00 Vejvodová

                        

  Čtvrtek :        Doučování (4.roč.) 13. – 14. Michajlovičová

                         Doučování (1.,2.roč.) 12 – 13 hod Vaculíková

           

 Pátek:            Kroužek  AJ (1.,2.roč) 12. – 12.45 Jurtíková (od října)

                         Čt. klub (3.-5. roč.) 13.-14.30 Vaculíková

                         Klub desk her a logiky (3.-5. roč.) 13.-14.30 Šustrová

 

DODATEK:

 

Kroužky je možno dohlásit nebo odhlásit jen v pololetí.

Všechny kroužky (s výjimkou AJ) začínají v týdnu od 7.9.2020

 

 

   

 

 

 

 

Z