Obsah

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022

Kroužky vedené externě:

           

 Keramika (od 2.roč.) / Marie Beránková/   pondělí 13.0 – 15.00

Poplatek 1 300,-Kč na školní rok

Přihlášení elektronicky na web stránkách DDM  Kojetín

           

D-Muzik /flétna, klávesy, dech nástroje/     čtvrtek 11.30 – 17.00   (časy domluveny individuálně)  

          

Kroužky v rámci školy – přehled v týdnu

 

  Pondělí           Doučování AJ (4.roč.) 13.00 – 14.00 Vaculíková (do prosince 2021)       

       

  Úterý:             Kroužek AJ (1.,2.roč) 12. 00 – 12.45 Jurtíková

 

  Středa:           Klub desk. her a logiky 13.-14.30  Stejskalová

                          Doučování (4.roč) 13.00 – 14.00 Botková

                          Doučování (5.roč) 13. 00 – 14. 00 Michajlovičová

 

  Čtvrtek           Doučování AJ (5.roč.) 13.00 – 14.00 hod Vaculíková 

                         Doučování JČ (3. a 5.roč) 13.00 – 14.00 hod Michajlovičová

 

 

  Pátek:             Logopedie 12.00 – 13.00  Šimková

              Pohybové hry 12.30 – 13.30 Zahradníková

              Kroužek „Šikulky“ 12.00 – 13.30 Stejskalová

                                  poplatek na materiál 150,- Kč (pololetí)

 

Všechny kroužky začínají v týdnu od 13.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK:

 

Kroužky je možno dohlásit nebo odhlásit jen v pololetí.

 

 

 

   

 

 

 

 

Z