Obsah

Kroužky

Nabídka zájmových  kroužků  pro školní rok 2023/24

    

Kroužky vedené externě:

Keramika (od 2.roč.) / Marie Beránková/   pondělí 13.00 – 15.00

Přihlášení elektronicky na web stránkách DDM  Kojetín

D-Muzik /flétna, klávesy, dech nástroje/     čtvrtek 11.30 – 17.00   (časy domluveny individuálně) 

 

Kroužky v rámci školy – přehled v týdnu

 

Pondělí            AJ (1.2.roč.) 12.45 – 13.45  (Gryčová)    

                

Úterý:              Pohybové hry (1.,2.roč) 13. 00 – 14.00 (Jurtíková)

 

Středa:            Doučování (1.roč.) 12.00 - 13.00 (Vaculíková)

                         Doučování M,AJ (4.roč) 13.00 – 14.00 (Gryčová)

                         Doučování (3.,5.roč) 13. 00 – 14. 00 (Michajlovičová)

 

Čtvrtek            Pohybové hry (3.-5. roč) 13.30 – 14.30 (Stejskalová)    

                        Doučování Jč (2.,4.roč) 13. 00 – 13. 00 (Botková)

                        Klub dek her a logiky (všechny ročníky) 13.00 - 14.00 (Jurtíková)

 

Pátek:             Logopedie  12.00 – 12.45  (Vaculíková)

                        Kroužek „Šikulky“ 13.00 – 14.30 poplatek na materiál 180,- Kč (pololetí)

 

DODATEK:

Kroužky je možno dohlásit nebo odhlásit jen v pololetí.

 

 

Z