Obsah

Subjekty školy

Škola je složena ze tří subjektů: základní škola, mateřská škola, školní jídelna.

Základní škola je organizovaná jako malotřídní trojtřídní škola s počtem 5 ročníků. Výuka v základní škole začíná 7.50.

Ve školním roce 2021/22 je zapsáno 43 žáků.

Odpolední činnost  zajišťuje školní družina s provozem do 16.30.  V odpoledním čase zde probíhá celá řada kroužků (viz. ZŠ kroužky). Nově je zřízen ranní provoz školní družiny(pro 1. a 2. ročník) v čase 6.15 - 7.30

Mateřská škola, která sídlí ve stejné budově, má jednu třídu (Koťátka). Ve školním roce 2021/22 navštěvuje mateřskou školu 25 dětí zpravidla ve věku 3 – 6 roků.

Školní jídelna s kuchyní je v přízemí budovy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro veřejnost. Kapacita jídelny je 150 strávníků. V současnosti vaříme asi 100 obědů.