Obsah

Subjekty školy

Škola je složena ze tří subjektů: základní škola, mateřská škola, školní jídelna.

Základní škola je organizovaná jako malotřídní trojtřídní škola s počtem 5 ročníků. Výuka v základní škole začíná 7.50.

Ve školním roce 2022/23 je zapsáno 39 žáků.

Z finančních důvodů museli zrušit „ranní družinu“, ale organizačně jsme zajistili dohled nad žáky od 6.30.Tzn. nebudou mít činnost navazující na odpolední program v ŠD, ale mohou si pod dohledem asistenta pedagoga „pohrát“ v prostorách ŠD (do7.15, poté budou přecházet do kmenových tříd). Tato nabídka platí pro žáky 1. – 3. ročníku.

Odpolední činnost  zajišťuje školní družina s provozem do 16.30.  V odpoledním čase zde probíhá celá řada kroužků (viz. ZŠ kroužky).

Mateřská škola, která sídlí ve stejné budově, má jednu třídu (Koťátka). Ve školním roce 2022/23 navštěvuje mateřskou školu 25 dětí ve věku 3 – 6 roků.

Školní jídelna s kuchyní je v přízemí budovy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro veřejnost. Kapacita jídelny je 150 strávníků. V současnosti vaříme asi 100 obědů.