Obsah

Subjekty školy

Škola je složena ze tří subjektů: základní škola, mateřská škola, školní jídelna.

Základní škola je organizovaná jako malotřídní trojtřídní škola s počtem 5 ročníků. Výuka v základní škole začíná 7.50.

Ve školním roce 2023/24 je zapsáno 40 žáků.

Pro žáky 1. - 3. ročníku je v čase od 6.15 do 7.15 zajištěn dohled v prostorách ŠD , zde si  mohou  pod dohledem asistenta pedagoga „pohrát“ (poté  přecházejí do kmenových tříd).

Odpolední činnost  zajišťuje školní družina s provozem do 16.30.  V odpoledním čase zde probíhá celá řada kroužků (viz. ZŠ kroužky).

Mateřská škola, která sídlí ve stejné budově, má jednu třídu (Koťátka). Ve školním roce 2023/24 navštěvuje mateřskou školu 22 dětí.

Školní jídelna s kuchyní je v přízemí budovy. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje stravování i pro veřejnost. Kapacita jídelny je 150 strávníků. V současnosti vaříme asi 110 obědů.